หน้าหลัก - สภ.บ้านยางชุม อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
หน้าหลัก

ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

พล.ต.ต.ธเนษฐ สุนทรสุข ผบก.ภ.จว.ประจวบฯ 

พล.ต.ต.กษณะ   แจ่มสว่าง
ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

เมนูหลัก
หน้าหลัก
บุคคลากร
ประวัติความเป็นมา
สถานภาพอาชญากรรม
สถานภาพทั่วไป
บริการค้นหา
ข่าวทันเหตุการณ์
รวมลิงค์
แหล่งท่องเที่ยว
คำถามที่เจอบ่อย
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

มีความโปร่งใส   รับใช้ประชา   พัฒนาชุมชน

ผู้ดูแลระบบ
วิสัยทัศน์ค่านิยม

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโปร่งใสและเป็นธรรม
ให้บริการและรับใช้ประชาชน  ตามพันธะสัญญา  สร้างความเชื้อมั่นศรัทธาให้เป็นรูปธรรม

ค่านิยม

รักษาวินัย ใฝ่ความรู้  เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา

 

ตำรวจประจวบคีรีขันธ์

 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 
 สภ.หัวหิน 
 สภ.ปราณบุรี
 สภ.กุยบุรี 
 สภ.ทับสะแก
 สภ.เมืองฯ 
 สภ.บ้านยางชุม
 สภ.อ่าวน้อย

 สภ.คลองวาฬ
 สภ.ห้วยยาง

 สภ.สามกระทาย
 สภ.ธงชัย

 สภ.บางสะพานน้อย
 สภ.สามร้อยยอด
 สภ.บ้านหนองพลับ
 สภ.ปากน้ำปราณ
 สภ.บางสะพาน

TV
 ช่อง3
 ช่อง5
 ช่อง7
 ช่อง9
 ช่อง11
 iTV
 UBC
 Nation channel
Link
ข้อมูลสถานีตำรวจ

 

 
 
สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม เดือน พฤษภาคม2560
วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560

สถานภาพอาชญากรรมเดือน พฤษภาคม2559เทียบกับเดือน พฤษภาคม2560

สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สภ.บ้านยางชุม ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

เปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม 2559 กับพฤษภาคม   2560

ประเภทความผิด

พ.ค.2559

พ.ค. 2560

เปรียบเทียบ

จับกุม

การประเมินผล

รับแจ้ง

จับ

รับแจ้ง

จับ

%

เพิ่ม/ลด

%

คดีค้างเก่า

การปฎิบัติ

เป้าหมาย

1. คดีอุกฉกรรจ์ (รวม)

ปราบปราม

 1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

 1.2 ปล้นทรัพย์

รับแจ้ง

45%

 1.3 ชิงทรัพย์

 

ต่อแสน

 

 1.4 ลักพาเรียกค่าไถ่

 

 1.5 วางเพลิง

 

 

บรรลุ

2.คดีชีวิต,ร่างกายและเพศ(รวม)

 

 2.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

 

2.2 ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา

 

 

 2.3 ฆ่าผู้อื่นโดยประมาท

รับแจ้ง

60%

 2.4 พยายามฆ่า

ต่อแสน

 

 2.5 ทำร้ายร่างกาย

 2.6 ข่มขืนกระทำชำเรา

 

 

 

 

 

ไม่บรรลุ

3คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รวม)

 

 

 

 

 

 3.1 ลักท

รัพย์

0

0

1

1

 

 

 3.2 วิ่งราวทรัพย์

 

 

 

 3.3 รีดเอาทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 กรรโชกทรัพย์

 

 

 

 

 

 

รับแจ้ง

 

 3.5 ชิงทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อแสน

 

 - บาดเจ็บ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ไม่บาดเจ็บ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.6 ปล้นทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.7 รับของโจร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.8 ทำให้เสียทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

ไม่บรรลุ

4คดีที่น่าสนใจ (รวม)

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

 4.1 โจรกรรมรถจักรยานยนต์

 

 

 

 

 

 

 

1.เป้าหมายการปฏิบัติแยกเป็น

 4.2 โจรกรรมรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1เป้าหมายการปราบปรามคือ

 4.3 โจรกรรมโค - กระบือ

 

 

 

 

 

 

 

 

ปราบปรามให้ได้ไม่น้อยกว่าผล

 4.4 โจรกรรมเครื่องมือเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

การจับกุมร้อยละที่กำหนด

 4.5 ปล้น - ชิงรถโดยสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 อัตราการรับแจ้งต่อประชากร

 4.6 ปล้น - ชิงรถแท็กซี่

 

 

 

 

 

 

 

 

แสนคนต่อปี

 4.7 ข่มขืนและฆ่า

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สถิติผลกการจับกุมคดีกลุ่มที่

 4.8 ลักพาเรียกค่าไถ่

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 แสดงเฉพาะเท่าที่ได้รับ

 4.9 ฉ้อโกง

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานในแต่ละเดือนไม่รวม

 4.10 ยักยอก

 

 

 

 

 

สถิติผลการจับกุมเพิ่มเติม

จับ /ราย

จับ/คน

จับ / ราย

จับ/คน

 

 

 

 

3. คดีกลุ่มที่ 5 แสดงผลการ จับกุม

5. คดีที่รัฐเป็น ผู้เสียหาย (รวม)

 


 

 

 

(ราย)ละผู้ต้องหา(คน)ที่ถูก จับกุม

 5.1 อาวุธปืน(รวม)

 

 

 

 

ประชากร 538,278 คน

 - อาวุธปืนธรรมดา

2


2


1

1


 

 

 

 

  อาวุธปืนสงคราม

 

 5.2 การพนัน(รวม)

0

1

1

 

 

 

 - การพนันทั่วไป

 

 

 - การพนันสลากกินรวบ

 

 

 5.3 ยาเสพติด


11


1

1 

 5.4 ปรามการค้าประเวณี

 

 5.5 สถานบริการ

 5.6 โรงแร

 5.7 มีและเผยแพร่วัตถุลามก

สถิติคดีอาญา 5 กลุ่มเดือน มีนาคม 2560
วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560

สถานภาพอาชญากรรมเดือน มีนาคม2559เทียบกับเดือน มีนาคม 2560

สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สภ.บ้านยางชุม ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

เปรียบเทียบเดือนมีนาคม 2559 กับมีนาคม   2560

ประเภทความผิด

 มี.ค.2559

มี.ค. 2560

เปรียบเทียบ

จับกุม

การประเมินผล

รับแจ้ง

จับ

รับแจ้ง

จับ

%

เพิ่ม/ลด

%

คดีค้างเก่า

การปฎิบัติ

เป้าหมาย

1. คดีอุกฉกรรจ์ (รวม) ฯ

ปราบปราม

 1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

 1.2 ปล้นทรัพย์

รับแจ้ง

45%

 1.3 ชิงทรัพย์

 

ต่อแสน

 

 1.4 ลักพาเรียกค่าไถ่

 

 1.5 วางเพลิง

 

 

บรรลุ

2.คดีชีวิต,ร่างกายและเพศ(รวม)

 

 2.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

 

2.2 ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา

 

 

 2.3 ฆ่าผู้อื่นโดยประมาท

รับแจ้ง

60%

 2.4 พยายามฆ่า

ต่อแสน

 

 2.5 ทำร้ายร่างกาย

 2.6 ข่มขืนกระทำชำเรา

 

 

 

 

 

 

ไม่บรรลุ

3คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

 

 

 

 

 

 3.1 ลักท

รัพย์ 

 

 3.2 วิ่งราวทรัพย์

 

 

 

 3.3 รีดเอาทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 กรรโชกทรัพย์

 

 

 

 

 

 

รับแจ้ง

 

 3.5 ชิงทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อแสน

 

 - บาดเจ็บ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ไม่บาดเจ็บ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.6 ปล้นทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.7 รับของโจร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.8 ทำให้เสียทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

ไม่บรรลุ

4คดีที่น่าสนใน (รวม)

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

 4.1 โจรกรรมรถจักรยานยนต์

 

 

 1

 

 

 

1.เป้าหมายการปฏิบัติแยกเป็น

 4.2 โจรกรรมรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1เป้าหมายการปราบปรามคือ

 4.3 โจรกรรมโค - กระบือ

 

 

 

 

 

 

 

 

ปราบปรามให้ได้ไม่น้อยกว่าผล

 4.4 โจรกรรมเครื่องมือเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

การจับกุมร้อยละที่กำหนด

 4.5 ปล้น - ชิงรถโดยสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 อัตราการรับแจ้งต่อประชากร

 4.6 ปล้น - ชิงรถแท็กซี่

 

 

 

 

 

 

 

 

แสนคนต่อปี

 4.7 ข่มขืนและฆ่า

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สถิติผลกการจับกุมคดีกลุ่มที่

 4.8 ลักพาเรียกค่าไถ่

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 แสดงเฉพาะเท่าที่ได้รับ

 4.9 ฉ้อโกง

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานในแต่ละเดือนไม่รวม

 4.10 ยักยอก

 

 

 

 

 

สถิติผลการจับกุมเพิ่มเติม

จับ /ราย

จับ/คน

จับ / ราย

จับ/คน

 

 

 

 

3. คดีกลุ่มที่ 5 แสดงผลการ จับกุม

5. คดีที่รัฐเป็น ผู้เสียหาย 

 

 

 

(ราย)ละผู้ต้องหา(คน)ที่ถูก จับกุม

 5.1 อาวุธปืน(รวม)

 

 

 

 

ประชากร 538,278 คน

 - อาวุธปืนธรรมดา

2

2

1

1

 

 

 

 

  อาวุธปืนสงคราม

 

 5.2 การพนัน(รวม)

 

 

 

 

 - การพนันทั่วไป

1

1

0

0

+1

 

 

 - การพนันสลากกินรวบ 

 

 5.3 ยาเสพติด

1

1

2

2

-1

 

 5.4 ปรามการค้าประเวณี

 

 5.5 สถานบริการ

 5.6 โรงแร

 5.7 มีและเผยแพร่วัตถุลามก

พิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2560
วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560


nom  3.jpg - 18.67 Kb    nom  2.jpg - 19.46 Kb

วันที่ 11 เม.ย.2560 เวลา 09.00 น.
    พ.ต.ท.สุรัตน์  ประทุมแก้ว  ผกก.สภ.บ้านยางชุม ร่วมกับ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา โดยมี พล.ต.ต.กษณะ  แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ และ พล.ต.ต.ประเสริฐ  ศิริภรรณาภิรัตน์ ผบก.ประจำ ภ.7 รรท.ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ผกก.สภ.และ สว.ญ.ในสังกัด ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ และข้าราชการในสังกัด ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมในพิธี  ณ ห้องประชุม ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์  
ปล่อยแถวระดมกวาดล้าง
วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560
 
        95178 2.jpg - 15.94 Kb           95181 1.jpg - 15.98 Kb 


    พ.ต.ท.สุรัตน์ ประทุมแก้ว รอง ผกก.จร.เมืองกาญจนบุรี รรท.ผกก.สภ.บ้านยางชุม ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมาย หน้า สภ.บ้านยางชุม เวลา ๐๖.๐๐ น. ของวันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 8 จาก 17
 

สถิติผู้เยี่ยมชม
264589 _VISITORS
บุคคลออนไลน์
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
คู่มือการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ

 

แบบสำรวจ
ท่านรู้จักเว็บไซต์ของเราจากที่ใด
  
newspaper

 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 ไทยโพสต์
 มติชน
 มติชนสุดสัปดาห์
 ข่าวสด
 ประชาชาติธุรกิจ
 คมชัดลึก 
 ผู้จัดการ
 ผู้จัดการรายสัปดาห์
 ผู้จัดการรายเดือน
 โพสต์ทูเดย์ 
 บางกอก ทูเดย์
 กรุงเทพธุรกิจ
 กรุงเทพธุรกิจ Biz week
 ฐานเศรษฐกิจ
 เส้นทางเศรษฐกิจ 
 แนวหน้า
 สยามรัฐ 
 Bangkok Post
 เนชั่น 
 เนชั่นสุดสัปดาห์ 
 สยามธุรกิจ
 กระแสหุ้น
 บ้านเมือง 
 เทเลคอม เจอร์นัล 
 เนชั่นแชนแนล
 

สถานีวิทยุออนไลน์
Copyright 2000 - 2004 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
แมมโบลายไทยพัฒนาระบบภาษาไทยโดยฅนไทย | Hosting powered by thaizone.com