หน้าหลัก - สภ.บ้านยางชุม อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
หน้าหลัก

ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

พล.ต.ต.ธเนษฐ สุนทรสุข ผบก.ภ.จว.ประจวบฯ 

พล.ต.ต.กษณะ   แจ่มสว่าง
ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

เมนูหลัก
หน้าหลัก
บุคคลากร
ประวัติความเป็นมา
สถานภาพอาชญากรรม
สถานภาพทั่วไป
บริการค้นหา
ข่าวทันเหตุการณ์
รวมลิงค์
แหล่งท่องเที่ยว
คำถามที่เจอบ่อย
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

มีความโปร่งใส   รับใช้ประชา   พัฒนาชุมชน

ผู้ดูแลระบบ
วิสัยทัศน์ค่านิยม

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโปร่งใสและเป็นธรรม
ให้บริการและรับใช้ประชาชน  ตามพันธะสัญญา  สร้างความเชื้อมั่นศรัทธาให้เป็นรูปธรรม

ค่านิยม
รักษาวินัย ใฝ่ความรู้  เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา

ตำรวจประจวบคีรีขันธ์

 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 
 สภ.หัวหิน 
 สภ.ปราณบุรี
 สภ.กุยบุรี 
 สภ.ทับสะแก
 สภ.เมืองฯ 
 สภ.บ้านยางชุม
 สภ.อ่าวน้อย

 สภ.คลองวาฬ
 สภ.ห้วยยาง

 สภ.สามกระทาย
 สภ.ธงชัย

 สภ.บางสะพานน้อย
 สภ.สามร้อยยอด
 สภ.บ้านหนองพลับ
 สภ.ปากน้ำปราณ
 สภ.บางสะพาน

TV
 ช่อง3
 ช่อง5
 ช่อง7
 ช่อง9
 ช่อง11
 iTV
 UBC
 Nation channel
Link
ข้อมูลสถานีตำรวจ

 

 
 
สถิติอาญา 5 กลุ่มเดือนสิงหาคม 2558
วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2559

สถานภาพอาชญากรรมเดือน สิงหาคม2557เทียบกับเดือน สิงหาคม2558

สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สภ.บ้านยางชุม ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

เปรียบเทียบเดือนสิงหาคม  2557 กับเดือนสิงหาคม   2558

ประเภทความผิด

ส.ค.2557

ส.ค. 2558

เปรียบเทียบ

จับกุม

การประเมินผล

รับแจ้ง

จับ

รับแจ้ง

จับ

%

เพิ่ม/ลด

%

คดีค้างเก่า

การปฎิบัติ

เป้าหมาย

1. คดีอุกฉกรรจ์ (รวม)

ปราบปราม

 1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

 1.2 ปล้นทรัพย์

รับแจ้ง

45%

 1.3 ชิงทรัพย์

 

ต่อแสน

 

 1.4 ลักพาเรียกค่าไถ่

 

 1.5 วางเพลิง

 

 

บรรลุ

2.คดีชีวิต,ร่างกายและเพศ(รวม)

 

 2.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

 

2.2 ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา

 

 

 2.3 ฆ่าผู้อื่นโดยประมาท

รับแจ้ง

60%

 2.4 พยายามฆ่า

ต่อแสน

 

 2.5 ทำร้ายร่างกาย

 2.6 ข่มขืนกระทำชำเรา

 

 

 

 

 

ไม่บรรลุ

3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รวม)

 

 

 

 

 

 3.1 ลักท

รัพย์

0

0

1

1

+1

 

 

 3.2 วิ่งราวทรัพย์

 

 

 

 3.3 รีดเอาทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 กรรโชกทรัพย์

 

 

 

 

 

 

รับแจ้ง

 

 3.5 ชิงทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อแสน

 

 - บาดเจ็บ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ไม่บาดเจ็บ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.6 ปล้นทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.7 รับของโจร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.8 ทำให้เสียทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

ไม่บรรลุ

4. คดีที่น่าสนใจ (รวม)

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

 4.1 โจรกรรมรถจักรยานยนต์

 

 

 

 

 

 

 

1.เป้าหมายการปฏิบัติแยกเป็น

 4.2 โจรกรรมรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1เป้าหมายการปราบปรามคือ

 4.3 โจรกรรมโค - กระบือ

 

 

 

 

 

 

 

 

ปราบปรามให้ได้ไม่น้อยกว่าผล

 4.4 โจรกรรมเครื่องมือเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

การจับกุมร้อยละที่กำหนด

 4.5 ปล้น - ชิงรถโดยสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 อัตราการรับแจ้งต่อประชากร

 4.6 ปล้น - ชิงรถแท็กซี่

 

 

 

 

 

 

 

 

แสนคนต่อปี

 4.7 ข่มขืนและฆ่า

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สถิติผลกการจับกุมคดีกลุ่มที่

 4.8 ลักพาเรียกค่าไถ่

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 แสดงเฉพาะเท่าที่ได้รับ

 4.9 ฉ้อโกง

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานในแต่ละเดือนไม่รวม

 4.10 ยักยอก

 

 

 

 

 

สถิติผลการจับกุมเพิ่มเติม

จับ /ราย

จับ/คน

จับ / ราย

จับ/คน

 

 

 

 

3. คดีกลุ่มที่ 5 แสดงผลการ จับกุม

5. คดีที่รัฐเป็น ผู้เสียหาย (รวม)

 

 

 

 

 

(ราย)ละผู้ต้องหา(คน)ที่ถูก จับกุม

 5.1 อาวุธปืน(รวม)

 

 

 

 

ประชากร 538,278 คน

 - อาวุธปืนธรรมดา

2

2

1

1

-1

 

 

 

 

  - อาวุธปืนสงคราม

 

 5.2 การพนัน(รวม)

 

 

 

 

 - การพนันทั่วไป

0

0

3

3

 

+3

 

 

 - การพนันสลากกินรวบ

 

 

 5.3 ยาเสพติด

3

3

2

2

-1

 

 5.4 ปรามการค้าประเวณี

 

 5.5 สถานบริการ

 5.6 โรงแร

 5.7 มีและเผยแพร่วัตถุลามก

ถิติ
สถิติอาญา 5 กลุ่ม เดือนตุลาคม 2558
วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2559

สถานภาพอาชญากรรมเดือน ตุลาคม2557เทียบกับเดือน ตุลาคม2558

สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สภ.บ้านยางชุม ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

เปรียบเทียบเดือนตุลาคม  2557 กับเดือนตุลาคม   2558

ประเภทความผิด

ต.ค.2557

ต.ค. 2558

เปรียบเทียบ

จับกุม

การประเมินผล

รับแจ้ง

จับ

รับแจ้ง

จับ

%

เพิ่ม/ลด

%

คดีค้างเก่า

การปฎิบัติ

เป้าหมาย

1. คดีอุกฉกรรจ์ (รวม)

ปราบปราม

 1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

 1.2 ปล้นทรัพย์

รับแจ้ง

45%

 1.3 ชิงทรัพย์

 

ต่อแสน

 

 1.4 ลักพาเรียกค่าไถ่

 

 1.5 วางเพลิง

 

 

บรรลุ

2.คดีชีวิต,ร่างกายและเพศ(รวม)

 

 2.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

 

2.2 ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา

 

 

 2.3 ฆ่าผู้อื่นโดยประมาท

รับแจ้ง

60%

 2.4 พยายามฆ่า

ต่อแสน

 

 2.5 ทำร้ายร่างกาย

 2.6 ข่มขืนกระทำชำเรา

 

 

 

 

 

ไม่บรรลุ

3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รวม)

 

 

 

 

 

 3.1 ลักท

รัพย์

 

 

 3.2 วิ่งราวทรัพย์

 

 

 

 3.3 รีดเอาทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 กรรโชกทรัพย์

 

 

 

 

 

 

รับแจ้ง

 

 3.5 ชิงทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อแสน

 

 - บาดเจ็บ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ไม่บาดเจ็บ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.6 ปล้นทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.7 รับของโจร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.8 ทำให้เสียทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

ไม่บรรลุ

4. คดีที่น่าสนใจ (รวม)

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

 4.1 โจรกรรมรถจักรยานยนต์

 

 

 

 

 

 

 

1.เป้าหมายการปฏิบัติแยกเป็น

 4.2 โจรกรรมรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1เป้าหมายการปราบปรามคือ

 4.3 โจรกรรมโค - กระบือ

 

 

 

 

 

 

 

 

ปราบปรามให้ได้ไม่น้อยกว่าผล

 4.4 โจรกรรมเครื่องมือเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

การจับกุมร้อยละที่กำหนด

 4.5 ปล้น - ชิงรถโดยสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 อัตราการรับแจ้งต่อประชากร

 4.6 ปล้น - ชิงรถแท็กซี่

 

 

 

 

 

 

 

 

แสนคนต่อปี

 4.7 ข่มขืนและฆ่า

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สถิติผลกการจับกุมคดีกลุ่มที่

 4.8 ลักพาเรียกค่าไถ่

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 แสดงเฉพาะเท่าที่ได้รับ

 4.9 ฉ้อโกง

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานในแต่ละเดือนไม่รวม

 4.10 ยักยอก

1

 1

 0

0

 

-1

 

 

สถิติผลการจับกุมเพิ่มเติม

จับ /ราย

จับ/คน

จับ / ราย

จับ/คน

 

 

 

 

3. คดีกลุ่มที่ 5 แสดงผลการ จับกุม

5. คดีที่รัฐเป็น ผู้เสียหาย (รวม)

 

 

 

 

 

(ราย)ละผู้ต้องหา(คน)ที่ถูก จับกุม

 5.1 อาวุธปืน(รวม)

 

 

 

 

ประชากร 538,278 คน

 - อาวุธปืนธรรมดา

2

2

1

1

-1

 

 

 

 

  - อาวุธปืนสงคราม

 

 5.2 การพนัน(รวม)

 

 

 

 

 - การพนันทั่วไป

 

 

 - การพนันสลากกินรวบ

 

 

 5.3 ยาเสพติด

5

5

2

2

-3

 

 5.4 ปรามการค้าประเวณี

 

 5.5 สถานบริการ

 5.6 โรงแร

 5.7 มีและเผยแพร่วัตถุลามก

สถิติอาญา 5 กลุ่ม เดือนกันยายน 2558
วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2559

สถานภาพอาชญากรรมเดือน กันยายน2557เทียบกับเดือน กันยายน2558

สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สภ.บ้านยางชุม ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

เปรียบเทียบเดือนกันยายน 2557 กับเดือนกันยายน   2558

ประเภทความผิด

ก.ย.2557

ก.ย. 2558

เปรียบเทียบ

จับกุม

การประเมินผล

รับแจ้ง

จับ

รับแจ้ง

จับ

%

เพิ่ม/ลด

%

คดีค้างเก่า

การปฎิบัติ

เป้าหมาย

1. คดีอุกฉกรรจ์ (รวม)

ปราบปราม

 1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

 1.2 ปล้นทรัพย์

รับแจ้ง

45%

 1.3 ชิงทรัพย์

 

ต่อแสน

 

 1.4 ลักพาเรียกค่าไถ่

 

 1.5 วางเพลิง

 

 

บรรลุ

2.คดีชีวิต,ร่างกายและเพศ(รวม)

 

 2.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

 

2.2 ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา

 

 

 2.3 ฆ่าผู้อื่นโดยประมาท

รับแจ้ง

60%

 2.4 พยายามฆ่า

ต่อแสน

 

 2.5 ทำร้ายร่างกาย

 2.6 ข่มขืนกระทำชำเรา

 

 

 

 

 

ไม่บรรลุ

3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รวม)

 

 

 

 

 

 3.1 ลักท

รัพย์

 

 

 3.2 วิ่งราวทรัพย์

 

 

 

 3.3 รีดเอาทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 กรรโชกทรัพย์

 

 

 

 

 

 

รับแจ้ง

 

 3.5 ชิงทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อแสน

 

 - บาดเจ็บ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ไม่บาดเจ็บ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.6 ปล้นทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.7 รับของโจร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.8 ทำให้เสียทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

ไม่บรรลุ

4. คดีที่น่าสนใจ (รวม)

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

 4.1 โจรกรรมรถจักรยานยนต์

 

 

 

 

 

 

 

1.เป้าหมายการปฏิบัติแยกเป็น

 4.2 โจรกรรมรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1เป้าหมายการปราบปรามคือ

 4.3 โจรกรรมโค - กระบือ

 

 

 

 

 

 

 

 

ปราบปรามให้ได้ไม่น้อยกว่าผล

 4.4 โจรกรรมเครื่องมือเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

การจับกุมร้อยละที่กำหนด

 4.5 ปล้น - ชิงรถโดยสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 อัตราการรับแจ้งต่อประชากร

 4.6 ปล้น - ชิงรถแท็กซี่

 

 

 

 

 

 

 

 

แสนคนต่อปี

 4.7 ข่มขืนและฆ่า

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สถิติผลกการจับกุมคดีกลุ่มที่

 4.8 ลักพาเรียกค่าไถ่

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 แสดงเฉพาะเท่าที่ได้รับ

 4.9 ฉ้อโกง

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานในแต่ละเดือนไม่รวม

 4.10 ยักยอก

 

 

 

 

 

สถิติผลการจับกุมเพิ่มเติม

จับ /ราย

จับ/คน

จับ / ราย

จับ/คน

 

 

 

 

3. คดีกลุ่มที่ 5 แสดงผลการ จับกุม

5. คดีที่รัฐเป็น ผู้เสียหาย (รวม)

 

 

 

 

 

(ราย)ละผู้ต้องหา(คน)ที่ถูก จับกุม

 5.1 อาวุธปืน(รวม)

 

 

 

 

ประชากร 538,278 คน

 - อาวุธปืนธรรมดา

1

1

1

1

 

 

 

 

  - อาวุธปืนสงคราม

 

 5.2 การพนัน(รวม)

 

 

 

 

 - การพนันทั่วไป

 

 

 - การพนันสลากกินรวบ

 

 

 5.3 ยาเสพติด

3

3

1

1

-2

 

 5.4 ปรามการค้าประเวณี

 

 5.5 สถานบริการ

 5.6 โรงแร

 5.7 มีและเผยแพร่วัตถุลามก

สถิติอาญา 5 กลุ่ม เดือนกรกฎาคม 2558
วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2559

สถานภาพอาชญากรรมเดือน กรกฎาคม2557เทียบกับเดือน กรกฎาคม2558

สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สภ.บ้านยางชุม ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

เปรียบเทียบเดือนกรกฎาคม  2557 กับเดือนกรกฎาคม   2558

ประเภทความผิด

ก.ค. 2557

ก.ค. 2558

เปรียบเทียบ

จับกุม

การประเมินผล

รับแจ้ง

จับ

รับแจ้ง

จับ

%

เพิ่ม/ลด

%

คดีค้างเก่า

การปฎิบัติ

เป้าหมาย

1. คดีอุกฉกรรจ์ (รวม)

ปราบปราม

 1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

 1.2 ปล้นทรัพย์

รับแจ้ง

45%

 1.3 ชิงทรัพย์

 

ต่อแสน

 

 1.4 ลักพาเรียกค่าไถ่

 

 1.5 วางเพลิง

 

 

บรรลุ

2.คดีชีวิต,ร่างกายและเพศ(รวม)

 

 2.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

 

2.2 ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา

 

 

 2.3 ฆ่าผู้อื่นโดยประมาท

รับแจ้ง

60%

 2.4 พยายามฆ่า

ต่อแสน

 

 2.5 ทำร้ายร่างกาย

 2.6 ข่มขืนกระทำชำเรา

 

 

 

 

 

ไม่บรรลุ

3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รวม)

 

 

 

 

 

 3.1 ลักท

รัพย์

0

0

1

2

 

 

 3.2 วิ่งราวทรัพย์

 

 

 

 3.3 รีดเอาทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 กรรโชกทรัพย์